Föreningens aktiviteter kan följas på Facebooksidan: @TvarminneUngdomsOchHembygdsforeningRf