TVÄRMINNEPOST / TVÄRMINNEPOSTI

Tvärminneposten utkommer ungefär 7 gånger per år och informerar om föreningens aktiviteter och annat aktuellt i byn. Tvärminneposten sprids per e-post till dem som har uppgett den, och i postlådan till övriga. Målet är att den skall nå alla bybor.
 

Tvärminneposti ilmestyy noin 7 kertaa vuodessa. Siinä ilmoitetaan yhdistyksen toiminnasta, tapahtumista ja kylän asioista. Tvärminneposti jaetaan sähköpostitse niille, jotka ovat antaneet sähköpostiosoitteensa ja muille postilaatikkoon. Tavoitteena on jakaa se kaikille kyläläisille. 

 

Här hittar du också beställningslänk för  Ullmax-produkter:

Beställ Ullmax-produkter - Tilaa Ullmax-tuotteita