Tvärminne ungdoms- och hembygdsförening / Tvärminnen nuoriso- ja kotiseutuyhdistys

Jonatan Reuter upptäckte Tvärminne under en semesterseglats och byggde en villa på Landbjörkskär. Han deltog aktivt i byns liv och på hans initiativ grundades Tvärminne ungdoms- och hembygdsförening år 1906 med ändamålet "att väcka och underhålla intresse för ädla och nyttiga strävanden, att förädla ungdomens nöjen, och att verka för hembygdens framåtskridande". I detta syfte skulle anordnas sammanträden och samkväm, fester och diskussioner, sång, musik, föredrag och dylikt.

Idag har föreningen 103 betalande medlemmar och dess språk är både svenska och finska.

Föreningen fungerar numera i praktiken som byförening och bevakar aktuella frågor i byn.   Föreningen ser det som viktigt att skapa en vi-anda i byn, så att folk trivs och så att vi kan driva på gemensamma angelägenheter. Sådana angelägenheter har varit bl.a. skötselplanen för stadens områden i byn, och t.ex. genom föreningens aktivitet fick vi optisk fiber till byn.
För trivseln i byn ordnar vi olika tillställningar som julglögg, städtalkon, sommardag, forneldarnas natt, akvarellmålningskurs osv.
För några år sedan började vi  under vår och höst inbjuda till fruntimmerskaffe en gång i månaden i våra hem.

Till föreningens 100-årsjubileum lyfte vi fram Tvärminnes skiftande och intressanta historia, bl. genom en fotoutställning som också visades i Hangö bibliotek och som drog närmare 300 besökare. Sedan dess har vi på vår sommarfest uppmärksammat byns historia genom att på olika sätt lyfta fram de kulturpersoner som varit sommargäster i byn. Konstnärinnan Venny Soldan-Brofeldts produktion som till stor del tillkommit under vistelsen i byn finns avbildad i föreningshuset, och sommaren 2015 genomfördes en konsert för 200 besökare med Sibelius tonsättningar från tiden han vistades i trakten. En historik över Tvärminne by blev klar 2013 och finns till salu.

Sommartid fungerar vårt föreningshus Lovikborg som kan hyras för olika tillställningar, bröllop osv. I maskinbanken finns olika maskiner för uthyrning.

Byn hålls informerad om händelserna genom Tvärminneposten som kommer ut ca 8 ggr/år