Tvärminne och krigshändelser / Tvärminne ja sota-ajan tapahtumat

Peter den stores flotta ankrade utanför Tvärminne och Lappvik inför slaget vid Rilax år 1714. Det var då Hangö fick sitt ryska namn, Gangut (namnet på Peter den stores flaggskepp). Engelska flottan anlände till Tvärminnevattnen under Krimkriget 1854 då fiskare Röman togs tillfånga och användes som lots. Röman fördes som engelsmännens fånge till England där hans kostym hänger i sjöfartsmuseet i London.                     

Hangöudd fungerade som militär bas för Sovjetunionen 1940-1941.Vårvintern 1940 var oerhört tung för tvärminneborna som,  i likhet med hangöborna fick lov att lämna sina hem med bara några dagars varning. Vid återflyttningen 1941 hade månget hus försvunnit.