VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! 

Anmäl dina namn- och adressuppgifter och  e-postadress till ordförande eller till föreningens  e-post: tvarminne.uhf@brev.fi

MEDLEMSAVGIFT 2019: 
vuxna 10€  för  barn i åldern 1-17 år 2€ .
Betalas till Tvärminne ungdoms- och hembygdsförenings konto IBAN: FI2655498320025638 BIC:OKOYFIHH  Kom ihåg att skriva ut medlemmens namn!
 

TERVETULOA JÄSENEKSI!

Ilmoita henkilö- ja osoitetietosi puheenjohtajalle tai yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen: tvarminne.uhf@brev.fi

JÄSENMAKSU 2019:
Aikuinen 10 €, lapset 1-17 v. 2€
Maksetaan Tvärminne ungdoms- ja hembygdsföreningenin
tilille IBAN: FI2655498320025638 BIC:OKOYFIHH

Muistakaa merkitä viestiksi jäsenen/jäsenten nimet.