Styrelse år 2019 / Hallitus v. 2019

Ordförande / puheenjohtaja Astrid Lindström
Viceordförande / varapuh.joht. Ulla Nybäck
Sekreterare / sihteeri Britta Idman
Kassör / taloudenhoitaja

Rolf Rosenberg

  Helene von Flittner
  Laila Keynäs
  Timo Nieminen
  Laura Nykänen
 

Tuulia Rajakontu

Jukka-Pekka Hämäläinen

 

Hallitus vuonna 2016

Puheenjohtaja Astrid Lindström
Varapuh.joht. Ulla Nybäck
Sihteeri Britta Idman
Taloudenhoitaja Rolf Rosenberg
  Helene von Flittner
  Laila Keynäs
  Timo Nieminen
  Laura Nykänen
  Tuulia Rajakontu